Past Puppies

NEXT PAGE…

AOKI – ($2,500) SOLD TO KARINA!

AOKI – ($2,500) SOLD TO KARINA!

SUSIE – ($2,500) SOLD TO JOE & BARBARA!

SUSIE – ($2,500) SOLD TO JOE & BARBARA!

BOONIE – ($2,500) SOLD TO LAURA!

BOONIE – ($2,500) SOLD TO LAURA!

ZACKERY – ($2,500) SOLD TO TISHA!

ZACKERY – ($2,500) SOLD TO TISHA!

ATLEE – SOLD TO JULIA!

ATLEE – SOLD TO JULIA!

TITO – ($2,500) SOLD TO MONICA!

TITO – ($2,500) SOLD TO MONICA!

Tazanna

Tazanna

Tarek

Tarek

Sasha

Sasha

Seraphina

Seraphina

Naila

Naila

Barney

Barney

Zace

Zace

Naya

Naya

Kaia

Kaia